Privacy Verklaring

Aerial Yogaschool Lelystad, gevestigd aan Plaats 9J, 8224 AB LELYSTAD, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Plaats 9J
8224 AB LELYSTAD
06-28984817

www.Aerial-yogaschool.nl
Anuska de Haas is de functionaris gegevensbescherming van Aerial yogaschool Lelystad. Zij is te bereiken via aerialyogaschool@gmail.com.

Verwerking van persoonsgegevens:
Aerial Yogaschool Lelystad verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de daarbij behorende diensten en/of omdat u deze gegevens aan de Aerial yogaschool hebt verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die de Aerial yogaschool verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op de website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die de Aerial yogaschool verwerkt op haar website en/of dienst, heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Aerial yogaschool Lelystad kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Aerial yogaschool Lelystad raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Aerial yogaschool Lelystad zonder die toestemming, persoonlijke gegevens over een minderjarige heeft verzameld, neem dan contact met Aerial yogaschool Lelystad op via Aerialyogaschool@gmail.com, dan wordt deze informatie verwijderd.

Aerial yogaschool Lelystad verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de gewenste dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Aerial yogaschool Lelystad analyseert uw gedrag op de website om daarmee haar website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Aerial yogaschool Lelystad verwerkt ook persoonsgegevens indien zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Aerial yogaschool Lelystad neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aerial yogaschool Lelystad) tussen zit.

Aerial yogaschool Lelystad gebruikt het computerprogramma Eversports.
Dit is voor het gebruik van de administratie, het les rooster, abonnementen en communicatie.

Het bewaren van persoonsgegevens:
Aerial yogaschool Lelystad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Dit is alleen om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens delen met derden:
Aerial yogaschool Lelystad verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is, voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Aerial yogaschool Lelystad, wordt een bewerkers overeenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Aerial yogaschool Lelystad blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden:
Aerial yogaschool Lelystad gebruikt alleen technische, functionele én analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website, wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die de Aerial yogaschool gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en bijvoorbeeld, uw voorkeursinstellingen onthoudt. Ook kan Aerial yogaschool Lelystad hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen, via de instellingen van je browser, verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aerial yogaschool Lelystad. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Aerial yogaschool Lelystad een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van u heeft, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens, sturen naar aerialyogaschool@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, door u persoonlijk is gedaan, vraagt Aerial yogaschool Lelystad u om een kopie van uw identiteitsbewijs, met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN), zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Aerial yogaschool Lelystad zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, reageren op uw verzoek. Aerial yogaschool Lelystad wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van persoonsgegevens:
Aerial yogaschool Lelystad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Aerial yogaschool via aerialyogaschool@gmail.com.